BVAN

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid Jij gaat je groot­ste droom rea­li­se­ren. Je bouwt een nieuw kan­toor­pand, plaatst een gro­te­re loods of breid jouw win­kel uit. Bij het bou­wen of ver­bou­wen van een gebouw is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. Dit doen wij aan de hand van een quicks­can. In dit […]

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn?

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn? Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. In veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment mag zijn. In de prak­tijk zien we dan ook dat veel bedrij­ven niet […]

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze […]